آرزو مختاری (رزومه)

آرزو مختاری

متولد: 1373/05/13
وضعیت تأهل: مجرد

IR - اصفهان

IR - اصفهان

خلاصه

فارغ التحصیل مهندسی نقشه برداری دانشگاه اصفهان دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه اصفهان

سوابق تحصیلی

کارشناسی

مهندسی نقشه برداری

اصفهان

کارشناسی ارشد

مهندسی نقشه برداری-ژئودزی

اصفهان

دکتری

مهندسی نقشه برداری-ژئودزی

اصفهان

سوابق شغلی

مهندس نقشه بردار

شرکت فنی مهندسی ژئومپ

دوره ها و گواهینامه ها

دوره آموزشی Auto-cad

موسسه آموزشی مهرگان

مقاله و تحقیقات

implication of nonstationary effect on geographically weighted Total least squares regression for PM2 5 estimation

international journal of environmental research and public health

Locally weighted total least squares variance component estimation for modeling urban air pollution

Environmental Monitoring and assessment

مهارت ها

Auto-cad
Civil-3d
Arc-GIS
Agisoft Metashape
matlab

زبان

انگلیسی