جلیل علیخاصی (رزومه)

جلیل علیخاصی

متولد: 1366/6/28
وضعیت تأهل: متاهل
وضعیت سربازی: پایان خدمت

IR - اصفهان

IR - اصفهان

خلاصه

کارشناس ارشد مدیریت دولتی با بیش از ۱۲ سال سابقه مدیریت

سوابق تحصیلی

کارشناسی

تاریخ

دانشگاه پیام نور شاهین شهر

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

پیام نور یزد

سوابق شغلی

مدیرعامل

شرکت تحلیل گران آمار شاخص

عضو هیئت مدیره شرکت معدن پویان اسپادانا

معدن پویان اسپادانا

مدیر منابع انسانی شرکت تعاونی کویر

شرکت تعاونی کویر

دوره ها و گواهینامه ها

Certificate of attendance

Asia and europe academy

Leadership and organizing managment

Nobel

Development and evolution managment

Akk

تحلیل تکنیکال بورس و اوراق بهادار

دانشگاه آزاد خوراسگان

مهارت ها

Ms office

زبان

انگلیسی