زهرا اولیایی (رزومه)

زهرا اولیایی

متولد: 1375/8/12
وضعیت تأهل: مجرد

IR - اصفهان شهرضا خیابان حافظ غربی

IR - اصفهان شهرضا خیابان حافظ غربی

خلاصه

فارغ التحصیل ریاضیات کاربردها از دانشگاه صنعتی اصفهان و دارای مدرک حسابداری و مهارت های هفتگانه کامپیوتر

سوابق تحصیلی

کارشناسی

ریاضی

دانشگاه صنعتی اصقهان

سوابق شغلی

کارآموز

تامین اجتماعی

دوره ها و گواهینامه ها

گواهی پایان دوره آموزشی Python

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد عارف

icdl

سازمان فنی و حرفه ای

مهارت ها

Python
حسابداری
icdl
C
نرم افزار پارسیان
مپیل

زبان

انگلیسی