علی رستمی (رزومه)

علی رستمی

متولد: 1365
وضعیت تأهل: مجرد
وضعیت سربازی: پایان خدمت

IR - اصفهان

IR - اصفهان

خلاصه

سوابق تحصیلی