غلامحسین میرزایی (رزومه)

غلامحسین میرزایی

متولد: 1365/4/22
وضعیت تأهل: مجرد
وضعیت سربازی: پایان خدمت

IR - اصفهان

IR - اصفهان

خلاصه

با سلام سابقه 10 سال کار در مرکز علمی کاربردی شهید صیاد

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری

غیر انتفاعی صفاهان اصفهان

سوابق شغلی

مدیر امور مالی و اداری

مرکز علمی کاربردی شهید صیاد

کارشناس آموزش و مدرسان

مرکز علمی کاربردی شهید صیاد