سوگند شهسواری (رزومه)

سوگند شهسواری

متولد: 1377/3/18
وضعیت تأهل: مجرد

IR - كرمانشاه

IR - كرمانشاه

خلاصه

تدریس یار درس متالورژی فیزیکی 1و2 در دانشگاه رازی کرمانشاه به مدت 2 ترم تدریس یار مبانی مهندسی برق دردانشگاه رازی کرمانشاه به مدت 2 ترم مدرس دروس ریاضیات رشته ریاضی و تجربی کنکور به مدت 1 سال

سوابق تحصیلی

کارشناسی

مهندسی مواد و متالورژی

دانشگاه رازی کرمانشاه

کارشناسی ارشد

مهندسی و علم مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سوابق شغلی

مهندس کنترل کیفیت

شرکت لینتر سپهر کرمانشاه

دوره ها و گواهینامه ها

دوره بازرسی ایمنی HSE

دانشگاه رازی کرمانشاه

آشنایی با استاندارد API

دانشگاه رازی کرمانشاه

دوره کنترل کیفیت

دانشگاه رازی کرمانشاه

مهارت ها

ICDL
ABAQUS
MIP
Adobe Photoshop
Adobe illustration

زبان

انگلیسی