محسن مالکی (رزومه)

محسن مالکی

متولد: 1366/6/7
وضعیت تأهل: متاهل
وضعیت سربازی: پایان خدمت

IR - رامهرمز

IR - رامهرمز

خلاصه

۶ سال سابقه کار ابزار دقیقی

سوابق تحصیلی